Τι είναι η ΕΦΥΚΕ

Φωτογραφία, τι είναι η ΕΦΥΚΕ Η Επιστημονική Εταιρία Φροντίδας Υγείας Και Εκπαίδευσης (ΕΦΥΚΕ), είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια, στο Βόλο, αλλά με Πανελλαδική και Διεθνή εμβέλεια και κύρος, αφού διαθέτει και μέλη από το Εξωτερικό (Κύπρο, Γαλλία, Αλβανία). Έχει κυρίως σκοπούς Επιστημονικούς, Εκπαιδευτικούς, Ερευνητικούς και Κοινωνικούς. Ξεκίνησε το 2005, με 25 Ιδρυτικά μέλη, από το χώρο της Υγείας και της Εκπαίδευσης και έφθασε να αριθμεί πάνω από 400 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων πάνω από 200 είναι ενεργά και τακτοποιημένα Οικονομικά, με ενεργό δράση στα Πανελλήνια Συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες της Εταιρίας. Επίσης έχει αναδείξει 6 επίτιμα μέλη, εκτιμώντας την διαρκή και ενεργό παρουσία τους στις δραστηριότητες της. Τα μέλη της είναι κυρίως Επιστήμονες λειτουργοί Δημόσιας Υγείας Ιατρικό και Παραϊατρικό Προσωπικό, αλλά και Επιστήμονες από το χώρο της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διοικείται από 5μελές ΔΣ (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα, Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη), καθώς και την ΕΕ αποτελούμενη από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Κάθε 5 χρόνια διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. Διαθέτει ένα πλούσιο αρχειακό Υλικό (Επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και Κοινωνικό) και δεν διαθέτει ακόμη στέγη, ενώ προσπαθεί , κάθε χρόνο, με πολλή εθελοντική εργασία, να φέρει σε πέρας το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θεματολόγιο « Η Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου», και με επικέντρωση σε θέματα φλέγοντα Παιδιατρικά και κυρίως σε Λοιμώξεις, Λοιμώδη νοσήματα, Εμβολιασμούς και Πρόληψη, καθώς και με χρόνια Ιατροκοινωνικά και Ψυχοσυναισθηματικά θέματα και προβλήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα παιδιά και εφήβους/νέους. Διενήργησε ένα από τα συνέδριά της στη Λεμεσό της Κύπρου, το 2010. Εδώ και 3 χρόνια έβαλε υπό την αιγίδα της την Επιστημονική εκδήλωση (Ημερίδα ή Διημερίδα), της Παιδιατρικής Κλινικής του Αχιλλοπούλείου, Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και συνεχίζει να συνεργάζεται τόσο με όλους τους τομείς του Νοσοκομείου, όσο και με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, υπό την αιγίδα και υποστήριξη των οποίων διενεργείται το ετήσιο Συνέδριό της., όπως και το φετινό. Η Πρόεδρος της, κ. Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη, είναι Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Παιδιατρικής Κλινικής, του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Οι Αντιπρόεδρος και Γραμματέας προέρχονται από το Νοσηλευτικό Χώρο, Προώρων και Ψυχιατρικής, του ιδίου Νοσοκομείου, η δε Ταμίας από το χώρο Εκπαίδευσης, συνταξιούχος και ο Ειδικός Γραμματέας, απόφοιτος Πολυτεχνείου, επίσης Συνταξιούχος Μηχανικός. Όλοι κατάγονται από το νομό Μαγνησίας και Λάρισας.

Σύντομα θα αναρτηθούν, στο site της Εταιρίας τα βιογραφικά των μελών τα οποία διοικούν την Εταιρία, καθώς και το καταστατικό της.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
η πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής,

Δρ Αναστασία Αναστασίου-Κατσιαρδάνη
Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Παιδιατρικής Κλινικής,
Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Πρόεδρος της ΕΦΥΚΕ,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Και Επιστημονικής Επιτροπής
(τηλ. επικοινωνίας: 6937676725, email: a n a s g r @ g m a i l . c o m)

Βεβαίωση έναρξης εργασιών από εφορία