Χορηγοί

Όσοι ενδιαφέρονται να μας ενισχύσουν ως χορηγοί ή με δωρεές μπορούν να καταθέτουν χρήματα στον ακόλουθο λογαριασμό:

Τράπεζα EUROBANK: 00260018010102349864
και σε μορφή IBAN: GR 6802 600 1 800000 101023 49864

Έχουμε άμεση ανάγκη κάθε χορηγίας και ενίσχυσης.

Τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων ή η εταιρική επωνυμία των χορηγών μας θα αναρτώνται (με τη σύμφωνη γνώμη τους) σε αυτή τη σελίδα ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης για την προσφορά τους και θα εκδίδονται σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα παραστατικά.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες παροχής χορηγίας προς την ΕΦΥΚΕ, παρακαλώ διαβάστε το έντυπο: Πληροφορίες για υποψηφίους χορηγούς των συνεδρίων της ΕΦΥΚΕ